Gronowe


Nr działki: 134/6
Powierzchnia: 886 m2
Wartość: 76196 zł
Rata miesięczna: 359 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 134/5
Powierzchnia: 858 m2
Wartość: 73788 zł
Rata miesięczna: 359 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 134/4
Powierzchnia: 1093 m2
Wartość: 93998 zł
Rata miesięczna: 399 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 134/3
Powierzchnia: 1108 m2
Wartość: 95288 zł
Rata miesięczna: 399 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 134/2
Powierzchnia: 872 m2
Wartość: 74992 zł
Rata miesięczna: 389 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 134/1
Powierzchnia: 977 m2
Wartość: 84022 zł
Rata miesięczna: 399 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 26/48
Powierzchnia: 717 m2
Wartość: 50190 zł
Rata miesięczna: 219 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/43
Powierzchnia: 1330 m2
Wartość: 93100 zł
Rata miesięczna: 407 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/42
Powierzchnia: 867 m2
Wartość: 60690 zł
Rata miesięczna: 265 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/40
Powierzchnia: 1173 m2
Wartość: 82110 zł
Rata miesięczna: 359 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/29
Powierzchnia: 991 m2
Wartość: 69370 zł
Rata miesięczna: 303 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 26/28
Powierzchnia: 1113 m2
Wartość: 77910 zł
Rata miesięczna: 340 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 26/24
Powierzchnia: 625 m2
Wartość: 43750 zł
Rata miesięczna: 191 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 26/20
Powierzchnia: 669 m2
Wartość: 46830 zł
Rata miesięczna: 205 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/19
Powierzchnia: 960 m2
Wartość: 67200 zł
Rata miesięczna: 294 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/16
Powierzchnia: 2604 m2
Wartość: 182280 zł
Rata miesięczna: 796 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/15
Powierzchnia: 2644 m2
Wartość: 185080 zł
Rata miesięczna: 808 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/14
Powierzchnia: 2847 m2
Wartość: 199290 zł
Rata miesięczna: 871 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/13
Powierzchnia: 2834 m2
Wartość: 198380 zł
Rata miesięczna: 867 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/12
Powierzchnia: 2973 m2
Wartość: 208110 zł
Rata miesięczna: 909 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/11
Powierzchnia: 2658 m2
Wartość: 186060 zł
Rata miesięczna: 813 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 26/10
Powierzchnia: 2620 m2
Wartość: 183400 zł
Rata miesięczna: 801 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 375
Powierzchnia: 1017 m2
Wartość: 71190 zł
Rata miesięczna: 311 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 374
Powierzchnia: 1017 m2
Wartość: 71190 zł
Rata miesięczna: 311 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 373
Powierzchnia: 1017 m2
Wartość: 71190 zł
Rata miesięczna: 311 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 372
Powierzchnia: 1017 m2
Wartość: 71190 zł
Rata miesięczna: 311 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 371
Powierzchnia: 1044 m2
Wartość: 73080 zł
Rata miesięczna: 319 zł
Stan: Zarezerwowana

Nr działki: 370
Powierzchnia: 869 m2
Wartość: 60830 zł
Rata miesięczna: 266 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 369
Powierzchnia: 869 m2
Wartość: 60830 zł
Rata miesięczna: 266 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 368
Powierzchnia: 869 m2
Wartość: 60830 zł
Rata miesięczna: 266 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 367
Powierzchnia: 869 m2
Wartość: 60830 zł
Rata miesięczna: 266 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 366
Powierzchnia: 869 m2
Wartość: 60830 zł
Rata miesięczna: 266 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 365
Powierzchnia: 1001 m2
Wartość: 70070 zł
Rata miesięczna: 306 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 364
Powierzchnia: 1185 m2
Wartość: 82950 zł
Rata miesięczna: 362 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 363
Powierzchnia: 1079 m2
Wartość: 75530 zł
Rata miesięczna: 330 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 362
Powierzchnia: 1034 m2
Wartość: 72380 zł
Rata miesięczna: 316 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 361
Powierzchnia: 923 m2
Wartość: 64610 zł
Rata miesięczna: 282 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 360
Powierzchnia: 1158 m2
Wartość: 81060 zł
Rata miesięczna: 354 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 359
Powierzchnia: 1121 m2
Wartość: 78470 zł
Rata miesięczna: 343 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 358
Powierzchnia: 1113 m2
Wartość: 77910 zł
Rata miesięczna: 340 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 357
Powierzchnia: 1107 m2
Wartość: 77490 zł
Rata miesięczna: 338 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 356
Powierzchnia: 1548 m2
Wartość: 108360 zł
Rata miesięczna: 473 zł
Stan: Sprzedana

Nr działki: 355
Powierzchnia: 1912 m2
Wartość: 133840 zł
Rata miesięczna: 585 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 354
Powierzchnia: 1560 m2
Wartość: 109200 zł
Rata miesięczna: 477 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 231
Powierzchnia: 2351 m2
Wartość: 164570 zł
Rata miesięczna: 719 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 626/8
Powierzchnia: 784 m2
Wartość: 54880 zł
Rata miesięczna: 240 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 625/3
Powierzchnia: 1124 m2
Wartość: 78680 zł
Rata miesięczna: 344 zł
Stan: Wolna

Nr działki: 625/2
Powierzchnia: 1030 m2
Wartość: 72100 zł
Rata miesięczna: 315 zł
Stan: Zarezerwowana

Skontaktuj się z nami w sprawie tej działki:

Pola zaznaczone * są wymagane
  • Wolna
  • Zarezerwowana
  • Sprzedana
Nr Działki Rata miesięczna* Powierzchnia Wartość Stan
134/6 359 886 76196 Zajeta
134/5 359 858 73788 Zarezerwowana
134/4 399 1093 93998 Zarezerwowana
134/3 399 1108 95288 Zarezerwowana
134/2 389 872 74992 Zajeta
134/1 399 977 84022 Zajeta
26/48 219 717 50190 Wolna
26/43 407 1330 93100 Wolna
26/42 265 867 60690 Wolna
26/40 359 1173 82110 Wolna
26/29 303 991 69370 Zarezerwowana
26/28 340 1113 77910 Zarezerwowana
26/24 191 625 43750 Zarezerwowana
26/20 205 669 46830 Wolna
26/19 294 960 67200 Wolna
26/16 796 2604 182280 Wolna
26/15 808 2644 185080 Wolna
26/14 871 2847 199290 Wolna
26/13 867 2834 198380 Wolna
26/12 909 2973 208110 Wolna
26/11 813 2658 186060 Wolna
26/10 801 2620 183400 Wolna
375 311 1017 71190 Zajeta
374 311 1017 71190 Zajeta
373 311 1017 71190 Zajeta
372 311 1017 71190 Zajeta
371 319 1044 73080 Zarezerwowana
370 266 869 60830 Zajeta
369 266 869 60830 Zajeta
368 266 869 60830 Zajeta
367 266 869 60830 Zajeta
366 266 869 60830 Zajeta
365 306 1001 70070 Zajeta
364 362 1185 82950 Wolna
363 330 1079 75530 Zajeta
362 316 1034 72380 Zajeta
361 282 923 64610 Zajeta
360 354 1158 81060 Zajeta
359 343 1121 78470 Zajeta
358 340 1113 77910 Zajeta
357 338 1107 77490 Zajeta
356 473 1548 108360 Zajeta
355 585 1912 133840 Wolna
354 477 1560 109200 Wolna
231 719 2351 164570 Wolna
626/8 240 784 54880 Wolna
625/3 344 1124 78680 Wolna
625/2 315 1030 72100 Zarezerwowana
* Rata miesięczna przy 30-letnim okresie kredytowania.

Skontaktuj się z nami pod numerem:

605 113 311

Zadzwoń 605 113 311 pn-nd 7:00-22.00

Zasady akcji “iPhone gratis”:

  1. Podpisz przedwstępną umowę zakupu działki do 15 października 2016 r.
  2. W przeciągu następnych 30 dni podpisz akt notarialny - umowę przeniesienia własności.
  3. Odbierz nowego iPhone 7 32GB.